Αντισύλληψη


Οι αντισυλληπτικές μέθοδοι ποικίλουν - Φυσικές, Φραγμού, Ορμονικές, Επείγουσα- και η απόφαση του εκάστοτε ζευγαριού για την επιλογή της θα πρέπει να προέρχεται από την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τα ωφέλη και τους παράγοντες κινδύνου συνυπολογίζοντας πάντα το ιστορικό της γυναίκας και τους στόχους του ζευγαριού - βραχυπρόθεμους και μακροπρόθεσμους.