Τοκετός


Φροντίζοντας πάντα για το περιγεννητικό αποτέλεσμα και έχοντας σεβασμό στην άφιξη της νέας ζωής, παρέχεται η δυνατότητα Birth Plan - προετοιμασίας πλάνο τοκετού έχοντας στόχο πάντα τον κολπικό τοκετό καθώς και τη δυνατότητα του  one to one care.

Κατόπιν επικοινωνίας με τις μαίες του ιατρείου λαμβάνουν χώρα μαθήματα προετοιμασίας για τον κολπικό τοκετό.