Υπερηχοτομογραφία


Το ιατρείο μας διαθέτει Διακοιλιακό και Διακολπικό έγχρωμο Υπερηχοτομογράφο  με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης - 3D -  τόσο για την ορθή παρακολούθηση κύησης όσο και για την διερεύνηση Γυναικολογικής παθολογίας και ογκολογίας. Επιπλέον , η Linear κεφαλή υπερήχου,  παρέχει  τη δυνατότητα σάρρωσης του Μαστού προς αποκλεισμό ανατομικών παραλλαγών και παθολογίας.