Λαπαροσκοπική – υστεροσκοπική χειρουργικής


Η Υστεροσκόπηση αποτελεί σύγχρονη, ασφαλή και ταχεία μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης των καλοήθων παθολογικών  καταστάσεων της κοιλότητας της μήτρας. Αποτελεί μέθοδο εκλογής στις περιπτώσεις υπογονιμότητας που συνδυάζονται με τις παθήσεις αυτές.

Η λαπαροσκόπηση προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διάγνωση αλλά και θεραπεία πολλών γυναικολογικών παθήσεων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν σχέση με την υπογονιμότητα.
Πολλές δεν είναι δυνατό να διαγνωσθούν με άλλο τρόπο (υπερηχογράφημα ή υστεροσαλπιγγογραφία). Με τη λαπαροσκόπηση μπορούμε να ελέγξουμε:

  • Το μέγεθος και τη μορφολογία της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών.
  • Τη διαβατότητα των σαλπίγγων, πράγμα που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή από τον τράχηλο της μήτρας, υπό μικρή πίεση, μιας ειδικής χρωστικής ουσίας (κυανού του μεθυλενίου) και τη διαπίστωση ότι η χρωστική αναβλύζει από τα άκρα (τον κώδωνα και τους κροσσούς) των σαλπίγγων.
  • Τη σαλπιγγωοθηκική σχέση, δηλαδή την καλή επαφή του κώδωνα και των κροσσών της κάθε σάλπιγγας με τη σύστοιχη ωοθήκη.
  • Την παρουσία παθολογίας των έσω γεννητικών οργάνων, ιδιαίτερα ενδομητρίωσης και συμφύσεων.