Κολποσκόπηση - Παθολογία τραχήλου


Η περαιτέρω διερεύνηση παθολογίας του τραχήλου που προκύπτει κατά τον προληπτικό έλεγχο αυτού (TEST -PAP/ HPV DNA TEST) πραγματοποιείται με τη διενέργεια κολποσκόπησης προς χαρτογράφηση του τραχήλου με σκοπό την ακριβή εκτίμηση και διαχείρηση των βλαβών.