Έλεγχος μαστού


Έλεγχος μαστού.

Ψηλάφηση Μαστού και εκπαίδευση της ασθενούς για τη τεχνική της αυτοψηλάφησης.

Τα Ιατρεία μας διαθέτουν αντίστοιχη υπερηχογραφική κεφαλή ( Linear ) για την ορθή απεικόνιση του Μαστού .